Přeskočit na navigaci

Výhody a použití vymývaného betonu GraniSol

Estetický a dekorativní vzhled

Povrch tvořen přírodním kamenivem, jehož struktura a barevné odstíny umocňují přírodní charakter plochy. Zvýraznění určité barvy kameniva je možno také zabarvením cementového tmelu pomocí stálobarevných pigmentů. V kombinaci s ostatními přírodními materiály, tvořícími např. dilatace, umožňuje rychle vytvořit velmi efektní, kreativní a cenově dostupné řešení venkovních ploch.

Vymývaný beton Granisol

Odolnost a dlouhá životnost

foto vymývaný beton granisol

Plochy realizované systémem GRANISOL mají vysokou povrchovou pevnost, jsou kompaktní a celistvé bez spár (mimo dilatace). V případě velkého bodového zatížení nedochází k pohybu jednotlivých částí jako je tomu např. u dlaždic, jejichž stabilita je závislá pevnosti podkladu. Odpadá tím nutnost poruch a oprav např. při zatížení nákladními vozidly. Při silném náporu vody, nebo změny vlhkosti podkladu odpadají problémy s vymýváním výplní spár nebo projevy propadání podloží.

GRANISOL snadno a spolehlivě řeší detaily spádů, návaznosti a napojení na ostatní konstrukce, kde často vznikají problémy s realizací nebo následnou ztrátou drobných kusů dlaždic. Systém GRANISOL vyniká vysokou odolností vůči mrazu, posypovým solím, znečištění nebo zarůstání mechy a napadením plísněmi.

Foto Granisol

Protiskluznost

Díky povrchové struktuře nedochází při smočení povrchu ke zhoršení skluzových vlastností jako např. u keramické dlažby. Povrchy ze směsi GraniSol zabezpečují bezpečný pohyb za mokra, takže se hodí například do bezprostřední blízkosti bazénů, k realizaci cyklostezek nebo veřejných prostranství.

Snadná a rychlá realizace

Vymývaný beton Granisol

Denní výkon zhotovených ploch značně převyšuje technologie pokládky jiných systémů. Odpadá nutnost rozsáhlých terenních úprav, transport a skladování značného objemu podsypových materiálů, odpadá manipulace s nimi, jakož i náročná a pracná pokládka kusových materiálů. Realizovanou plochu není nutno před pokládkou dokonale vyrovnávat a celé dílo je tak zhotoveno v krátkém časovém úseku. Realizované plochy je možno včas zpřístupnit, což je významným požadavkem např. u průjezdů, pěších a obchodních zón apod.

foto vymývaný beton granisol

Snadná údržba

Plochy zhotovené pomocí systému GraniSol jsou nenáročné na údržbu. Jejich celistvost a kompaktnost beze spár (mimo dilatace) neumožňuje prorůstání plochy travinami a mechy. V případě znečištění se snadno očistí tlakovým čističem, tak jako každý jiný pevný povrch. Součásti systému GraniSol je navíc speciální ošetřující nástřik, jenž tyto vlastnosti udržuje po řadu let.