Přeskočit na navigaci

Technologie

Závislost pevnosti betonu na hutnosti

Pevnost Betonu

Průběh poměrných pevností Rbz betonu v tlaku v závislosti na hutnosti Hbz.

Čím menší je objem cementového tmelu, tím účinnější by mělo být zhutňování čerstvého betonu.
Se snižující se tlakovou pevností Rzb se také snižují vlastnosti zatvrdnutého betonu, neproporcionálně klesají pevnosti v tahu za ohybu, moduly pružnosti betonu, nepropustnost a také trvanlivost.

Problematika kroucení cementových potěrů

rohy

Kroucením cementových potěrů je míněna změna tvaru, při kterém dojde k nadzdvižení nebo zanoření hran nebo rohů desky.

Značným nedostatkem použití cementových hmot je jejich přirozené kroucení, při kterém dochází k nadzdvižení nebo zanoření hran či rohů desky. Při větším smrštění povrchu dojde k nadzdvižení rohů nebo hran, pokud se smrští více spodní povrch, hrany se zanoří.

Celý článek.

Průvodce betonářskou normou ČSN EN 206-1, změna Z3

pruvodce_beton_normou

Nově je hlavní důraz nové normy položen na kvalitu betonu a jeho životnost, tedy ne pouze na pevnost, jak tomu bylo doposud. V důsledku to znamená, že rozhodujícím kritériem pro volbu minimální požadované pevnostní třídy bude ve většině případů prostředí, ve kterém bude beton umístěn.

pdf Průvodce betonářskou normou ČSN EN 206-1, změna Z3

Rosný bod

rosny_bod

Jelikož máme opět zimní období je aktuální otázka rosného bodu. To znamená, za jakých podmínek se začíná vzdušná vlhkost srážet na povrchu stavebních konstrukcí a znemožňovat tak jejich vysychání. Pro snadnou orientaci je možno použít tabulku pro určení vzniku rosného bodu.

pdf Tabulka pro určení vzniku rosného bodu

Vysychání anhydritových potěrů ANHYLEVEL

hodnoty_min_small

V přiloženém souboru je praktická tabulka která udává minimální bezpečnou teplotu potěru pro optimální a bezpečné vysychání položené anhydritové podlahy.


pdf Hodnoty minimálních teplot