Přeskočit na navigaci

Izolované základové a stropní kontrukce ELEGOHOUSE

Stropní vložka a nosník

Elegohouse je unikátní systém základových a stropních konstrukcí obsahujících tepelnou izolací, kde je zároveň kombinována vysoká únosnost a lehkost konstrukce.

Elegohouse umožňuje v krátkém čase realizovat konstrukci s vlastnostmi, které jiným systémům chybí.


Systém ELEGOHOUSE je dodáván jako kompletní konstrukce včetně vytvoření statického návrhu a kladečského plánu, doplňků, izolace prostupů, ztužujících věnců apod.


Výhody systému Elegohouse: 

Elegohouse Elegohouse Elegohouse

ZÁKLADY ELEGOHOUSE

Elegohouse základová deska
 • KOMPLETNÍ ZÁKLADY BEZ STAROSTÍ,
  S GARANCÍ, NA KLÍČ
 • VELMI RYCHLÁ REALIZACE
 • NADSTANDARDNÍ IZOLACE ZÁKLADŮ
 • PODLAHY S MINIMÁLNÍ POTŘEBOU
  TEPELNÉ IZOLACE
 • SAMONOSNÝ SYSTÉM
 • ZÁKLADOVÁ DESKA STÁLE V SUCHU
 • ODPADÁ POTŘEBA HYDROIZOLACE
 • PŘIROZENĚ SNIŽUJE KONCENTRACI
  RADONU
 • VYSOKÁ PŘESNOST

... více

STROPY ELEGOHOUSE

Elegohouse stropní deska
 • KOMPLETNÍ DODÁNÍ STROPŮ VČETNĚ
  VĚNCŮ
 • TEPELNÁ IZOLACE SOUČÁSTÍ
  KONSTRUKCE
 • VYSOKÁ ÚNOSNOST PŘI MINIMÁLNÍ
  TLOUŠŤCE
 • SNADNÉ PROVÁDĚNÍ OMÍTEK
 • MOŽNOST INSTALAČNÍCH VEDENÍ
  VE STROPNÍ KONSTRUKCI
 • ÚSPORA KONSTRUKČNÍ VÝŠKY
 • ODPADAJÍ DOBETONOVÁVKY
 • DOKONALE IZOLOVANÉ BALKONY

... více