Přeskočit na navigaci

Izolované základové konstrukce ELEGOHOUSE

Základový systém ELEGOHOUSE je spolehlivým řešením základových konstrukcí eliminující většinu negativních jevů - tepelné mosty, sedání podsypů, působení vlhkosti, funkčnost hydroizolace nebo rovinnost.

Jedná se o plně samonosný systém nevyžadující žádnou úpravu a zpevnění podkladu. Důležitý aspekt je brán na řešení detailů zamezujících vzniku tepelných mostů a dosažení co nejlepšího tepelného odporu konstrukce pro omezení nadměrné potřeby izolací v podlahové skladbě, jež přináší problémy se sedáním podlah.


Základy domu

Výhody a přínos základů Elegohouse:

ZÁKLADY NA KLÍČ

Základová deska

CEMEX poskytuje v rámci systému ELEGOHOUSE kompletní servis od návrhu statiky, kladečských plánů, cenové kalkulace až po kompletní realizaci. Celý základový systém je dodáván na klíč, včetně zemních prací, základových pásů, napojení technických sítí, armování, betonáže i zateplení celé konstrukce.
Zákazník přebírá dokonale připravenou základovou konstrukci bez jakýchkoliv starostí a v kvalitě umožňující snadné založení zdí nebo montovaných konstrukcí.

VELMI RYCHLÁ REALIZACE

Základová deska

Realizace základů a základové desky systémem ELEGOHOUSE je velmi rychlá. Odladěný způsob montáže, volba použitých materiálů a sehraný realizační tým jsou zárukou včasného předání díla a tím pádem možnosti včasného pokračování v další výstavbě. 

NADSTANDARDNĚ IZOLOVANÉ ZÁKLADY

Základová deska ELEGOHOUSE

Podezdívku systému ELEGOHOUSE tvoří ztracené bednění doplněné oboustanně tepelnou izolací tl. 80 mm. Ložná spára mezi základovou podezdívkou a základovou deskou je opatřena speciální tvrzenou izolací zamezující vnikání vlhkosti a chladu do základové desky. Samotná základová deska obsahuje 165 až 330 mm tepelné izolace, která také slouží jako ztracené bednění. ELEGOHOUSE je nejlépe izolovaný základový systém na trhu.

SAMONOSNÝ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI HUTNĚNÍ PODKLADU  

Základy domu

Základová deska ELEGOHOUSE je samonosná podobně jako stropní konstrukce. Není v kontaktu s podložím a proto nevznikají problémy spojené s dodatečným sedáním zásypů mezi základovými pásy. Odpadá tak nebezpečí vzniku konstrukčních trhlin nebo dokonce propad základové desky. Volný prostor mezi základovou deskou a terénem znemožňuje přirozené větrání základů.

Nevhodný zásyp. Stlačení zeminy základu

Hutnění základů Sedání základů

ZÁKLADOVÁ DESKA V SUCHU

Izolace základů
Hydroizolace základů

Řešení základové desky ELEGOHOUSE je inspirováno zkušenostmi starých stavitelů, jenž hydroizolace neznali a přesto byly domy suché. Deska je koncipována tak, že není v kontaktu s podložím a ložná spára je ošetřena 20 mm speciální izolace. Je tak zamezeno jakémukoliv přístupu vlhkosti do desky a přízemí objektu zůstává trvale suché za jakýchkoliv podmínek - vlhkost se neprojeví ani při absenci nebo poškození hydroizolace.

ODPADÁ NEBEZPEČÍ TEPELNÝCH MOSTŮ

Izolace základu

K betonáži systému ELEGOHOUSE se používá samonivelační, velmi tekutý beton, a proto musí být bednění dokonale těsné. Jelikož bednění tvoří betonové tvarovky doplněné tepelnou izolací, je 100% těsný a tím dokonale chráněný vůči promrzání a vzniku tepelných mostů. Odpadá tím často velmi nepříjemné a nákladné odstraňování těchto závažných závad.

ZÁKLADOVÁ DESKA VYSOKÉ PŘESNOSTI

Přesnost základů
Betonáž základů

Broušené zdící cihly nebo montované stavby vyžadují vysokou přesnost a rovinatost základů. Systémové řešení bednění ELEGOHOUSE přináší dokonalou půdorysnou přesnost. Použití samozhutnitelných betonů COMPACTON pak umožňuje realizovat samotnou desku v perfektní rovinatosti, obdobně jako u litých podlah. Založení je pak snadné, rychlé a hlavně spolehlivé.

ELEGOHOUSE jsou základy s izolací.