Přeskočit na navigaci

Izolované stropní konstrukce ELEGOHOUSE

ELEGOHOUSE přináší jedinečný vysoce efektivní způsob provádění stropů dovolujících mimořádnou variabilitu technického řešení.

Staticky nevyužité místo ve stropní konstrukci je u tohoto systému vyplněno lehkými vložkami z tepelné izolace - polystyrénu. Velmi nízká váha, pevnost a tvarová přizpůsobivost vložek pak přináší nejen možnost efektivnějšího a rychlejšího provádění stropů, ale také ke stropu navazujících konstrukcí.


Montovaný strop ELEGOHOUSE

Výhody a přínos stropu Elegohouse:

STROP NA KLÍČ A S GARANCÍ

Strop Elegohouse

CEMEX poskytuje zákazníkům kompletní servis. Po dodání podkladů navrhneme statiku, kladečský plán a cenový rozpočet. Celý systém je dodáván na klíč, včetně izolovaných věnců, kompletního armování, betonáže a úklidu staveniště. Zákazníkovi je předána hotová konstrukce bez jakýkoliv starostí, v garantované kvalitě a za velice příznivou cenu.

TEPELNÁ IZOLACE SOUČÁSTÍ STROPU

Izolace stropu ELEGOHOUSE

Systém ELEGOHOUSE efektivně využívá staticky nevyužitý prostor stropů, což je místo, kde jsou běžně uloženy dílce ztraceného bednění - stropní vložky. Stropní vložky ELEGOHOUSE jsou z tepelně izolačního materiálu, který stropní konstrukci izoluje tepelně i zvukově. Potřeba tepelné izolace v podlaze je tak omezena na minimum, nebo dokonce zcela odpadá. Stavebníka pak netrápí problém se zateplením podlah v podkroví, nebo při omezených konstrukčních výškách. Izolace stropu rovněž omezuje akumulaci tepla a místnosti jsou snadněji vytápěny (zima) nebo chlazeny (léto).

KONSTRUKCE STROPU MINIMÁLNĚ ZATĚŽUJÍCÍ SAMA SEBE

Montáž stropu Elegohouse

Stropní systém tvoří příhradové nosníky o rozpětí až 10 m, velmi lehké vložky, ocelová výztuž a nadbetonování. Díky nízké hmotnosti tohoto systému není strop tolik zatěžován vlastní váhou, jako tomu bývá u systémů s keramickými nebo betonovými vložkami. Strop ELEGOHOUSE má tak větší rezervu v užitném zatížení - např. doplnění příček, regálů, instalace akvária apod.

SNADNĚJŠÍ PROVÁDĚNÍ OMÍTEK A PODLAH

Betonáž stropu Elegohouse

Spodní strana stropu ELEGOHOUSE je dokonale kompaktní, rovná a bez výstupků, nevzniká tak nebezpečí prasklin omítek. Betonáž pomocí samonivelačních betonů COMPACTON zaručuje dokonalou povrchovou rovinnost stropu, čímž odpadá potřeba a starosti s vyrovnáním před pokládkou podlah.

SNADNÁ INSTALACE ROZVODŮ

Stropní vložky

Technické instalace lze u systému ELEGOHOUSE kdykoliv snadno a libovolně vkládat do drážek nebo prostupů vyřezaných ve vložkách odporovým nožem. Ve vložkách lze takto vést elektro rozvody, rekuperaci, centrální vysavač nebo instalovat zabudované svítidla.

ÚSPORA KONSTRUKČNÍ VÝŠKY

Nosníky stropu Elegohouse

Tepelná izolace integrována do stropní konstrukce šetří konstrukční výšku, neboť k dosažení potřebné tepelné nebo hlukové izolace stropu není třeba vkládat velké množství izolací do podlah, které pak navíc netrpí dodatečným sedáním a vznikem poruch.

VARIABILNÍ NOSNOST BEZ NAVÝŠENÍ TLOUŠŤKY

Únosnost stropu Elegohouse

Možnost libovolné tvarové úpravy šířky vložek umožňuje osový posun nosníků a tím dosáhnout vyšší únosnosti bez nutnosti navyšování tloušťky konstrukce. Běžně je potřeba zvýšit vrstvu nadbetonovávky, nebo použít větší nosníky. Podhled i horní povrch stropu ELEGOHOUSE je vždy v jedné niveletě (rovině).

ODPADAJÍ DOBETONOVÁVKY STROPU

Stropní systém ELEGOHOUSE

Unikátní vlastnosti systému ELEGOHOUSE je snadné tvarové přizpůsobení půdorysnému tvaru objektu. Odpadá potřeba dobetonovávek a s tím spojená příprava bednění, armování, podpírání atd.

BALKONY A TERASY BEZ TEPELNÝCH MOSTŮ

Izolace balkonu a teras Elegohouse

Způsob řešení - použití ztraceného bednění z tepelně izolačních materiálů znamená také přínos pro vyložené konstrukce jako jsou balkony a terasy. Jsou minimalizovány tepelné mosty a odolnost konstrukce je mnohem vyšší.

VYSOKÁ UŽITNÁ HODNOTA STROPU

Realizace stropu

Stropní konstrukce ELEGOHOUSE vynikají svou užitnou hodnotou. V rámci jedné konstrukce nabízí únosnou konstrukci (rezerva pro vyšší zatížení), tepelnou izolaci i hlukový útlum a dokonalou přípravu pro omítky či podlahy. Veškerá kritická místa jsou nadstandardně zateplena, nevzniká tak nebezpečí tepelných mostů a pozdější potřeba sanací.

ELEGOHOUSE je víc než jen strop.