Přeskočit na navigaci

Certifikace prováděcích firem

Certifikace

Běžným požadavkem stavby (investora, stavebního dozoru apod.) je v dnešní době doklad o proškolení a odborné způsobilosti pracovníků. Proto v rámci poskytovaného servisu nabízíme možnost získání certifikátu způsobilosti k provádění podlah z litých směsí ANHYLEVEL, ALFALEVEL , CEMLEVEL a POROFLOW.


Certifikát je v dnešní době stále více vyžadovaným dokladem u výběrových řízení. Investor nebo jeho zástupce ocení jistotu odborné způsobilosti dodavatele a tím i záruku profesionální spolupráce.

Realizační firma má možnost lépe prezentovat své možnosti, výhody, nabídku kvalitních služeb a garanci kvality. Certifikované firmy jsou přednostně  doporučovány zákazníkům. Proto v rámci poskytovaného servisu nabízíme možnost získání certifikátu způsobilosti k provádění podlah z litých směsí CEMEX.

Certifikát

Podmínky certifikace:

 • Teoretické školení
  Pracovníci realizační firmy absolvují teoretické školení v délce cca 4 hodin  8:30 – 13:00)
 • Praktické školení
  Realizační firma provede pokládku lité směsi ANHYLEVEL, CEMLEVEL nebo POROFLOW pod odborným dohledem našeho specialisty přímo na stavbě.
 • Praxe a platební morálka
  Certifikovaná firma musí mít min. 1 rok praktických zkušeností s pokládkou litých směsí, nebo odebráno min. 100 m3 směsí ANHYLEVEL (ALFALEVEL). Firma požadující certifikát musí mít dobrou platební morálku.
  Po splnění všech kriterií, absolvování  teoretického a praktického školení obdrží realizační firma 2 dokumenty:
 • Certifikát vystavený na firmu
 • Přílohu certifikátu – seznam proškolených pracovníků Certifikace je prováděna bezplatně.

Více informací:
e-mail: daniel.smid@cemex.com
tel.: 602 222 163