Přeskočit na navigaci

Technické parametry CEMLEVEL

Vlastnosti cementového potěru CEMLEVEL

Objemová hmotnost čerstvé směsi 2100 – 2200 kg/m3
Objemová hmotnost zatvrdlé směsi 2100 – 2200 kg/m3
Zpracovatelnost do 2 hodin
Zrnitost  max. 8 mm5
Teplotní roztažnost 0,012 mm/m.K
Součinitel tepelné vodivosti 1,2 W/m.K
Rychlý náběh pevnosti pochůznost 24-48 hod.,
Částečné zatížení po cca 4 dnech

Obchodní název Označení dle ČSN EN 13813 Pevnost v tlaku* Pevnost v tahu za ohybu*
Cemlevel 20 CT-C20-F4 > 20 MPa > 4 MPa
Cemlevel 25 CT-C25-F5 > 25 MPa > 5 MPa
Cemlevel 30 CT-C30-F6 > 30 MPa > 6 MPa

* po 28 dnech, ve vysušeném stavu

cemlevel_tech

This is alternative content.