Přeskočit na navigaci

FAQ - časté dotazy - POROFLOW

Chtěl bych pokládat dlažbu přímo na POROFLOW, je to možné?

Ne, není. Materiály Poroflow jsou výplňovými materiály s plošnou pevností, tepelně izolačními vlastnostmi a zvukovou pohltivostí. V podlahových konstrukcích je vždy nutné na tyto materiály realizovat roznášecí desku například z litých potěrů AnhyLevel.


Musím při realizaci POROFLOW oddilatovat svislé konstrukce nebo provádět dilatace v ploše?

Ne, dilatace není nutné provádět vůbec. Není tedy třeba použít ani okrajových dilatací. Ve většině případů není před realizací nutné ani pokládat separační folii, pouze stačí podklad před pokládkou navlhčit.


Jak vyrábíte POROFLOW?

Materiály Poroflow jsou vyráběny přímo v betonárnách společnosti CEMEX. Na stavbu jsou dopraveny k přímé spotřebě, není nutná žádná další úprava, vyjma případné úpravy konzistence dle přání zákazníka, ale v souladu s technickou dokumentací výrobce.


Za jak dlouho je možné pokládat lité potěry na POROFLOW?

Zpravidla je nutné vyčkat dostatečného zatuhnutí směsi, což je obvykle po 72 hodinách od realizace. Vždy je nutné počítat se zvýšenou vlhkostí materiálu v prvních 10 dnech. Před aplikací dalších podlahových souvrství je nutné položit separační vrstvu tak, aby nedošlo k prostupu vlhkosti do následně realizované vrstvy např. anhydritového potěru AnhyLevel.


Má POROFLOW kročejový útlum?

Vzhledem k tomu, že se jedná o nepružný materiál, nemá kročejový útlum. Pro zvýšení kročejového útlumu je na Poroflow doporučeno před realizací dalších vrstev položit materiál s kročejovým útlumem.


Je POROFLOW zvukovým izolantem?

Ano, materiál má zvukově izolační charakteristiku. Podrobnější informace Vám poskytne technolog společnosti CEMEX.


Jakou má POROFLOW pevnost?

Pevnost tlaku materiálů Poroflow se pohybuje od 0,4 MPa do 1,5 MPa dle objemové hmotnosti. Podrobnou specifikaci naleznete v technické dokumentaci. Na přání zákazníka je možné vyrobit POROFLOW s vyšší pevností tlaku.


Je možné přímé kotvení do POROFLOW?

Ano, do některých druhů materiálů Poroflow je možné přímé kotvení. Před samotným rozhodnutím o takovémto použití Vám doporučujeme konzultaci s technologem společnosti CEMEX.


Jak je to s POROFLOW a hydroizolačními pásy?

Na Poroflow je možná přímá aplikace hydroizolačních pásů. Izolační pásy se musí pokládat na povrchově suchý POROFLOW v klimaticky příznivém období (bez deště).


Jaká je stlačitelnost izolační vrstvy z POROFLOW?

Materiály Poroflow nejsou pružně stlačitelné, proto také nemají žádný kročejový útlum. V případě požadavku na zvýšení kročejového útlumu doporučujeme mezi roznášecí desku podlahové konstrukce a Poroflow položit materiál s kročejovým útlumem.


Můžu směsí POROFLOW zalít i rozvody na podkladu?

Ano, toto je jedna z velkých výhod těchto materiálů. Proti standardním postupům jako je vyskládávání polystyrénovými deskami se jedná o technologii nesrovnatelně rychlejší a hlavně s dokonalým výsledkem. Zalití probíhá v jednom kroku, po realizaci nejsou patrné žádné výškové přechody, čímž jsou značně eliminovány zdroje poruch potěrů způsobených nevhodně připravenými podklady.


Je možné vložit do vrstvy POROFLOW výztuž pro zvýšení pevnosti?

Vkládání výztuže do výplňového materiálu nemá žádný smysl.


U POROFLOW je udáváno, že je nestlačitelný. Mohu na něj použít standardní samonivelační stěrku jako finální povrchovou úpravu, nebo musí být vyztužena např. vlákny?

Ne, použití stěrky přímo na Poroflow není možné.


Mohu použít POROFLOW jako izolační zálivku okolo bazénu?

Ano, je to možné. Jedná se o velmi efektivní postup s dokonalým oblitím bazénové nádoby, navíc s tepelně izolačními vlastnostmi.


Mohu na POROFLOW pokládat jako roznášecí vrstvu OSB desky?

Ano. Toto řešení je možné pro realizace R.D. Ovšem pěnobeton je nutné ve dvou vrstvách přetřít naředěným lepidlem.