Přeskočit na navigaci

FAQ - časté dotazy - COMPACTON

Do jaké míry je beton typu COMPACTON samozhutnitelný?

Betony Compacton jsou vyráběny v konzistencích F5 (rozlití 560–620 mm), F6 (rozlití 630–750 mm) a F7 – SCC (≥ 760 mm). Betony řady Compacton není nutné zhutňovat vibrátory či vibračními latěmi. Zároveň jsou tyto betony schopny sami dotéci do určitých vzdáleností (cca 8m), což umožňuje realizaci např.: horizontálních konstrukcí (základové desky, stropy atd.) z omezeného počtu míst. Je nutné zdůraznit, že betony nejsou zcela samonivelační.


Je možné betony COMPACTON čerpat?

Ano, betony Compacton je možné čerpat standardními čerpadly na beton.


Jaká je minimální tloušťka realizovaného betonu COMPACTON?

Minimální doporučená tloušťka realizované vrstvy je 12 cm a to zejména z důvodu omezení vzniku trhlin nebo jiných deformací betonových konstrukcí.


Je třeba použít do betonů COMPACTON výztuž?

Ano, typově se jedná beton, proto je nutné použít výztuž.


Je beton typu COMPACTON pohledovým betonem?

Ne. Betony Compacton nejsou automaticky betony pohledovými. V případě požadavku na pohledovost betonu, doporučuje předem kontaktovat našeho obchodního zástupce nebo technologa společnosti CEMEX, kteří Vám poskytnou bližší informace.


Je možné použít do betonů COMPACTON drátky nebo vlákna?

Ano, vlákna nebo drátky je možné použít dle obvyklých standardů pro běžné betony.


V projektu mám uveden beton konzistence S3, který z Vašich betonů COMPACTON to je?

Žádný. Konzistence S3 nebo S4 je konzistence měřená dle sednutí kužele, betony Compacton jsou konzistenčně posuzování dle rozlití a stupně jsou F5, F6 a F7. Přepočítávací tabulka pro obě metody měření konzistence není v současnosti dostupná. Lze však obecně říci, že Compacton jsou betony „vyššího stupně“, takže jimi lze spolehlivě nahradit betony o konzistenci S3 nebo S4, čímž navíc odpadá nutnost hutnění vibrátory. Bližší informace Vám poskytne technolog nebo obchodní zástupce naší společnosti.


Musím používat na zhutnění COMPACTONU vibrátor?

Pro hutnění betonů Compacton není nutné použití vibrátorů. V konzistencích F5 a F6 je třeba pouze lehkého zhutnění například srovnávací latí používanou pro realizaci litých potěrů (lehcezhutnitelné betony). V konzistenci F7 (SCC) pak není nutné žádné hutnění (samozhutnitelný beton). V případě požadavku na Compacton v konzistenci SCC, kontaktujte, prosím, předem našeho obchodního zástupce nebo technologa.


Doslechl jsem se o výhodách betonu COMPACTON. Na jaké části rodinného domu jej můžu použít?

V rodinných domech je betony Compacton možné použít např. v základových pasech, základové desce, na stropy, opěrné zídky atd. Obecně lze říci, že tyto betony je možné použít pro všechny konstrukce v rodinných domech, kde je možné použít standardní beton.


Musím použít na COMPACTON speciální bednění?

V případě betonů Compacton doporučujeme použít bednění, které bude schopno odolat větším hydrostatickým tlakům a to z důvodu vysoké tekutosti tohoto druhu betonů.


Mohu použít beton COMPACTON jako podlahový potěr?

Ne, toto není možné. Podlahové potěry se realizují ve znatelně menších tloušťkách než je minimální tloušťka betonů Compacton (min. 12 cm). Můžeme Vám však do vnitřních prostor na podlahy nabídnout samonivelační anhydritový potěr AnhyLevel. V případě zájmu kontaktujte našeho obchodního zástupce, který Vám poskytne bližší informace.


Je nutno COMPACTON vlhčit a ošetřovat stejně jako tradiční beton?

Ano, jedná se v principu o beton, proto je nutné tyto betony ošetřovat obdobným způsobem.


Dá se použít COMPACTON jako výplň betonového ztraceného bednění?

Samozřejmě, Compacton je díky vysoké konzistenci ideálním materiálem.