Přeskočit na navigaci

Anhydritový potěr s nejlepší tepelnou vodivostí na trhu

Řez anhydrit

Díky inovacím dosahuje anhydritový potěr AnhyLevel hodnoty součinitele tepelné vodivosti 1,8 W/m.K, což je v současnosti nejvyšší hodnota z běžně dostupných potěrových materiálů na českém trhu.


Vysoká hodnota tepelné vodivosti znamená, že teplo z rozvodů podlahového topení prostupuje potěrem rychleji a je dříve předáváno do vytápěného prostoru. Použití materiálu s vysokou tepelnou vodivostí přináší snížení tepelné akumulace, tím je umožněna snadnější regulace teploty a zlepšení tepelné pohody v místnosti - např. snížení teploty (náhlé zvýšení počtu osob v místnosti).

Více o přínosech anhydritu pro účinnost podlahového topení