Přeskočit na navigaci

Vlastnosti READYMALT

Technické a stavebně – fyzikální údaje

Zdící malta z cementového pojiva, hydraulických příměsi, chemických přísad, vody a jemnozrnného kameniva.


Deklarované vlastnosti Označení malty
  MC2,5 MC5 MC10 MC15
Pevnost v tlaku 2,5MPa 5MPa 10MPa 15MPa
Soudržnost min. 0,18 MPa
Objemová hmotnost v suchém stavu 1500 – 1900 kg/m3
Zrnitost kameniva 0 - 4 mm
Zpracovatelnost cca 36 hod
Obsah chloridů max. 0,1 %
Teplota pro zpracování nad + 5 ºC
Reakce na oheň třída A1

V případě potřeby je možno dodat pevnostní třídu dle požadavku projektu.


This is alternative content.


Orientační spotřeby

Tloušťka zdiva (mm) Obvyklé rozměry tvárnic (mm) Spotřeba malty (l/m2 zdiva)
140 497x140x238 15
300 247x300x238 30
365 247x365x238 35
440 246x440x238 42

Uvedené spotřeby jsou pro cihelné zdivo a tloušťku spár 12 mm. Spotřeba malty je cca 94 l/ m3 zdiva.