Přeskočit na navigaci

Postup pokládky betonu GRANISOL

Granisol podklad

Systém GraniSol je realizován pouze prostřednictvím námi proškolených a certifikovaných firem, které mají oprávnění k nákupu jednotlivých komponentů systému GraniSol společnosti CEMEX.


Zpracování systému GraniSol

Příprava podkladu pod vymývaný beton Granisol

Pokládka je možná přímo na zhutněný rostlý terén nebo zhutněné štěrkové lože (dle konkrétních geologických podmínek a předpokládaného zatížení).

Teplota podkladu nesmí být menší než 5°C.

Instalace ohraničujících prvků a dilatací

Granisol dilatace Granisol krajníky

Bude-li plánována realizace ohraničujících prvků (např. okrajníků), je nutné je instalovat v dostatečném předstihu, aby byla zajištěna jejich potřebná stabilita - zabetonování. Dilatace betonu GraniSol mohou být rovněž  připraveny v předstihu formou dilatačních lišt, nebo materiálů esteticky zakomponovaných do plochy (barevné okrajníky, kamenné kostky apod.)

Granisol výztuž

Vyztužení vymývaného betonu GraniSol

Zhutněný podklad se před aplikací řádně navlhčí nebo se opatří PE folii zamezující předčasnou ztrátu vlhkosti. Vyztužování se provádí v souladu s obecnými pravidly pro vyztužování betonových konstrukcí (dle projektové dokumentace).

Do těchto betonů nelze použít rozptýlenou výztuž (drátky nebo vlákna). Výztužné sítě je nutno podložit podložkami, nebo lépe pokládat na vrstvu betonu GraniSol.

Granisol vyhlazení Granisol betonáž

Pokládka vymývaného betonu GraniSol

Čerstvá směs GraniSol se uloží na připravenou plochu a srovná do požadované výšky (min. tl.10 cm). Poté se srovná a důkladně uhladí. Vibrování směsi se neprovádí.

Granisol postřik

Postřik povrchu

Uhlazený povrch se ihned rovnoměrně ošetří vybraným druhem postřiku GraniSolit, který zaručuje dosažení stanovené hloubky vymytí v závislosti na druhu a poměru použitého kameniva. Pro snadnou kontrolu je postřik pigmentován (nemá vliv na výslednou barvu plochy). Ošetřené plochy je nutno v prvních cca 4 hodinách chránit proti dešti a jakémukoliv vstupu do doby dostatečného zatuhnutí (cca 8 hod., dle teploty).

granisol vymytí

Vymývání povrchu

Po dostatečném vytvrdnutí směsi (cca 8-12 hodin, v závislosti na teplotě) se tlakovou vodou min. 150/15 (bar/MPa) vymyje z povrchu tenká vrstvička cementového tmele do stanovené hlouky hloubky dané typem potřiku GranoSolit.

Dilatační spáry vymývaného betonu GraniSol

Pokud nebyly do plochy předem instalovány dilatační profily, je nutné provést po cca 24 hodinách nařezání dilatačních spár dle obecných pravidel pro železobetonové desky. Maximální plocha bez dilatací je 35 m2. Šířka plochy by neměla přesahovat 25 násobek tloušťky.

Ošetřování vymývaného betonu GraniSol

Granisol ošetření

GraniSol je nutné po vymytí ošetřovat stejně jako běžné betony a to zejména z důvodů minimalizace vzniku smršťovacích trhlin. Po cca 3 týdnech od realizace se povrch opatří speciálním ochranným nátěrem/nástřikem, jenž plochu impregnuje, chrání před vodou, oleji, pohonnými látkami, špínou a zarůstáním mechy a lišejníky. Použitím nátěru je výrazně zvýšena mrazuvzdornost povrchu a jeho odolnost vůči karbonataci. Životnost nátěru je cca 2 až 7 let dle způsobu užívání plochy.

Pochůznost a zatížení

Realizované plochy jsou pochozí po cca 8 až 12 hodinách. Zatížení pěším provozem po cca 2 dnech, automobily po cca 4 dnech od betonáže (v závislosti na venkovní teplotě).

Likvidace odpadů a nečistot

Všechny použité materiály systému GraniSol jsou biologicky nezatěžující přírodní prostředí. Vymytý materiál v případě potřeby odebere společnost CEMEX k likvidaci na betonárně.


Doporučená tloušťka jednotlivých vrstev dle předpokládaného zatížení

Tloušťka Granisolu