Přeskočit na navigaci

Výhody COMPACTON

Technologické výhody

rychlost_zpracovani

Úspora času při betonáži

Díky velmi snadné zpracovatelnosti dochází k výrazné úspoře času při ukládání betonů COMPACTON oproti betonům vyžadujícím vibraci. Úspora času může být až 70%.

Betonáž tvarově složitých konstrukcí

COMPACTON umožňuje dokonalé probetonování detailů  tvarově složitých konstrukcí. Realizace pomocí betonů nižších konzistencí by v tomto případě znamenala náročnější postup, vyšší nároky na hutnění a technologickou kázeň pracovníků.

stihle

Betonáž štíhlých konstrukcí

Betonáž štíhlých a tenkých konstrukcí pomocí betonů COMPACTON odstraňuje problémy s hutněním v místech nedostupných pro vibrátor.

Betonáž silně armovaných konstrukcí

COMPACTON zaručuje bezpečné ukládání betonu do silně armovaných konstrukcí. Použití betonu s nižším stupněm konzistence vyžaduje  u těchto konstrukcí  intenzivnější hutnění, při němž ovšem dochází k segregaci kameniva s následnou změnou pevnostních charakteristik konstrukce.

tech_vyhody2

Statické spolupůsobení

Použití betonů COMPACTON přináší zlepšení statického spolupůsobení s výztuží díky jejímu dokonalému zalití a vysoké soudržnosti. Ocelová výztuž je lépe chráněna vůči vzniku koroze výztuže.

Produktivita práce

Díky snadné manipulaci a zpracování je potřeba menší počet pracovníků, což přináší zjednodušení organizace na stavbě a efektivnější využití  pracovních sil.

Snadná zpracovatelnost

Snadný způsob pokládky a zpracování betonů COMPACTON snižuje únavu pracovníků, zvyšuje jejich denní výkon i kvalitu odváděné práce.

hutnn

Hutnění betonu

Odpadá nutnost hutnění vibrováním. Bednící dílce nejsou namáhány vibracemi, což prodlužuje jejich životnost. Na staveništi je značně snížen hluk, čímž  dochází ke všeobecnému zlepšení pracovních podmínek i možnosti delší pokládky v obydlených zónách.

Kvalita povrchů betonu

Vynikající zpracovatelnost a vlastnosti umožňují provádění ploch s vysokou kvalitou, přesností a rovinatostí povrchů.  Je výrazně snížena potřeba následných oprav.

COMPACTON omezuje vliv lidského faktoru

  • Není třeba přidávat záměsovou vodu pro snazší zpracovatelnost, což se často stává u standardních konzistencí.
  • Odstranění nebezpečí nadměrného vibrování snižuje možnost odlučování kameniva a vody.

This is alternative content.


Ekonomické výhody

Rychlost realizace

zpracovatelnost

Vysoký stupeň konzistence betonů COMPACTON umožňuje snadnější a rychlejší uložení a zpracování směsi, s čímž přímo souvisí snížení nákladů za mzdové náklady, pronájem čerpadla atd.

Zvýšení produktivity

Snadná zpracovatelnost umožňuje snížit počet pracovníků a optimalizovat produktivitu práce.

ekon_vyhody3

Snížení nákladů na hutnění

Absence vibrování přináší snížení nákladů za zařízení, jejich pronájem, zajištění energií a následnou údržbu a opravy zařízení.

Omezení přejezdů a prostojů při betonáži

Díky vysoké konzistenci lze betony COMPACTON v ploše jednoduše rozprostřít, což přináší značné snížení přejezdů a prostojů autodomíchávačů.

Snížení dodatečných nákladů

Vynikající zatékavost, kvalita a rovinnost povrchu snižuji náklady na opravy nerovností povrchu, vzniklých dutin a kavern nebo špatného krytí výztuže.