Přeskočit na navigaci

Anhydritový potěr Anhylevel - postup pokládky

Anhydrit a instalace dilatační pásky

U podlahy je vhodné zamezit přenášení kročejového hluku do okolních konstrukcí, proto musí být anhydrit oddělen od stěn a prostupujících stavebních prvků dilatační páskou. Další funkcí dilatační okrajové pásky je také kompenzování objemových změn anhydritu při teplotních změnách (např. při oslunění, podlahovém topení, intenzivním větrání v zimě apod.) a omezení vlivu pohybu okolních konstrukcí při přenosu napětí do anhydritu (např. kroucení stavby při oslunění).


Postup pokládky anhylevelPostup pokládky anhylevel

Pokládka oddělovací folie pod anhydrit

Pro důkladné oddělení anhydritového potěru od podkladních vrstev a zamezení protečení (anhydrit je velmi tekutá směs) je v celé ploše položená separační folie - PE nebo voskovaný papír. Spoje folií je vhodné slepit páskou, která nesmí být hliníková (anhydrit chemicky reaguje s hliníkem, projevuje se bublinkami na povrchu po pokládce anhydritu). Slepení folií je nutné vždy, když je pod anhydrit použita podkladní kročejová izolace. Všechny prostupy musí být dostatečně utěsněny, tak aby se nestalo, že anhydrit proteče do spodních částí konstrukcí nebo podlaží. Folii není nutno pokládat v případě použití systémových topných podlahových panelů.

Postup pokládky anhylevelPostup pokládky anhylevel

Nastavení výšky pro anhydrit

Nastavení potřebné nivelety (roviny) pro pokládku anhydritu je oproti tradičním potěrům snadné a přesné. Pomocí hadicové vodovány nebo laseru se nastaví výšková úroveň trojnožek, do jejiž úrovně se anhydrit nalévá. Toto nastavení zaručuje dokonalou rovinu a rovnoměrnou výškovou úroveň v celé ploše objektu. Pro anhydrit tedy není nutné průběžné nastavování výšek poměrně nepřesnou, často používanou vodováhou, jako u tradičních potěrů, kdy dochází k velkým odchylkám a nutnoti dodatečných úprav povrchu.

Postup pokládky anhylevelPostup pokládky anhylevel

Anhydrit - doprava, mechanizace a transport

Anhydrit společnosti CEMEX je na stavbu dovážen autodomíchávači a na místo pokládky dopravován hadicemi pomoci mobilních čerpadel s dieselovým pohonem (není potřeba elekropřípojka). Celý proces čerpání a sledování kvality směsi je pod stálým dohledem přítomného specialisty společnosti CEMEX. Odpadá tím problém se zajištěním dostatečného počtu pracovníků a zabezpečení komunikačních cest po stavbě pro dopravu např. kolečky (poznámka. běžný obsah 60 litrů), kdy doba zpracování a transportu často přesahuje dobu zpracovatelnosti tradičních potěrů. CEMEX tím garantuje 100% kvalitu směsi až na místo pokládky (tradiční betonový potěr je často složen před budovou a výsledná kvalita je závislá na rychlosti transportu, zpracování a klimatických podmínkách).

Postup pokládky anhylevelPostup pokládky anhylevel

Anhydrit - kontrola optimální konzistence

Před čerpáním anhydritu provádí specialista společnosti CEMEX tzv. proplach hadic a kontrolu správné konzistence směsi (při důkladném promíchání směsi při dopravě dochází k zahuštění směsi). Proplach hadic eliminuje dočasnou ztrátu vody ze směsi do porézní struktury hadic (anhydrit má počáteční hustější konzistenci při výstupu z hadice). Kontrola konzistence se provádí pomocí rozlivové podložky a speciálního prstence - Hagermannu. Anhydrit má optimální rozliv v rozmezí 22-26 cm.

Postup pokládky anhylevelPostup pokládky anhylevel

Anhydrit a jeho správná pokládka

Anhydritová podlaha se pokládá snadno a rychle (až 10x rychleji než běžný potěr). Anhydrit se lije na plochu pomocí gumových hadic. Při lití  by vzdálenost hadic od podlahy neměla přesáhnout 30 cm. Lití do požadované vrstvy se provádí rovnoměrným pohybem - anhydrit nelít stále na jedno místo. Anhydrit se nalévá přesně do úrovně výškově nastavených trojnožek. Anhydrit není nutno díky vysokým pevnostem vyztužovat armovacími kari sítěmi.

Postup pokládky anhylevelPostup pokládky anhylevel

Odvzdušnění a nivelování anhydritu

Na rozdíl od tradičních betonových potěrů není potřeba  anhydrit průběžné hutnit vibrováním (vibračními deskami apod.). Anhydrit se v jednom kroku zhutní, odvzdušní a urovná do roviny natřásáním-rozvlněním pomocí tzv. "natřásacích" latí ve 3 krocích: 2× prohutnění  až na podklad (tzv. do kříže) a 1x povrchové rozvlnění směsi anhydritu pro dosažení dokonalé roviny povrchu. Dlouhá doba zpracovatelnosti anhydritu umožňuje provádět urovnání najednou v celé ploše, čímž je dosaženo dokonalé homogenity, návaznosti a bezkonkurenční roviny povrchu. Poznámka: nehutněný betonový potěr dosahuje pouze 70 až 75 hutnosti což znamená snížení pevnosti v tlaku až o 90%.

Postup pokládky anhylevelPostup pokládky anhylevel

Již po 2 dnech lze začít anhydrit vysušovat

Po pokládce anhydritové podlahy AnhyLevel se neprovádí žádné ošetřování. Je pouze nutno realizované prostory na 48 hodin zavřít a zamezit větrání a průvanu. Po této době je nutné zahájit intenzivní větrání. Je-li v realizovaných plochách podlahové topení, je možno začít vysušovat anhydrit pozvolným vytápěním již po 7 dnech (cementové směsi po 21 dnech). Doba schnutí je závislá na tloušťce vrstvy a okolních podmínkách. Standardně se počítá doba schutí 1 cm anhydritu = 1 týden schnutí. Je-li aplikace plánována v prostorách s omezenou ventilací (suterény, klimatizace ve výstavbě apod.) je vhodné použít průmyslové odvlhčovače, nebo zvolit cementový litý potěr CEMLEVEL.

Postup pokládky anhylevel

Anhydrit a povrchové úpravy

Anhydrit AnhyLevel je vhodný pro ukládku všech typů nášlapných vrstev bez nutnosti provádět dodatečné úpravy povrchu (např. stěrkování), výjimkou mohou být tenkovrstvé podlahoviny (např.: některé typy PVC, linolea apod.), které mají vyšší nároky na hladkost povrchu proto je doporučeno dodatečné zahlazení samonivelační stěrkou. Před pokládkou připojených nášlapných vrstev je nutné anhydrit přebrousit - na povrchu vzniká tzv. šlem (drobné vyplavení komponentů urychlujících tuhnutí anhydritu). Pokud je plánováno opatřit anhydrit nátěrem na bázi epoxidu, je vhodné do konstrukce podlahy umístit parozábranu. Bude-li na anhydrit použitá cementová hmota (lepidlo, samonivelační stěrka, stěrková izolace), je nutno povrch řádně napenetrovat akrylátovou penetrací. Zamezí se tím vzájemné reakci síranů a hlinitanů, jenž má za následek snížení přídržnosti.