Přeskočit na navigaci

Podlahové topení s anhydritovým potěrem

Základním požadavkem na úsporné podlahové topení je dosažení co nejvyšší topné efektivity. To znamená, aby podlahové topení dosáhlo v co nejkratší době zahřátí vytápěného prostoru - minimalizovat objem ohřívaného materiálu, zkrátit dobu plného výkonu zdroje tepla, minimalizovat tepelné ztráty do podkladních vrstev.


AnhyLevel je anhydritový potěr s nejlepší tepelnou vodivostí na českém trhu (součinitel tepelné vodivosti = 1,8 W/m.K)

Konstrukční provedení anhydritové podlahy s podlahovým topením

Anhydrit pro podlahové topení

Anhydrit lze úspěšně použít na tyto druhy podlahového topení:

 • teplovodní  podlahové topení
 • elektrické  podlahové topení
 • systémové topné desky
 • topné rozvody v lištách
 • rozvody v samostatných kotevních prvcích

Anhydrit AnhyLevel - výhody pro podlahové topení

 • Rychlé prohřátí podlahy díky vysoké tepelné vodivosti AnhyLevelu: 1,8 W/mK
 • Snížení množství materiálu nad rozvody podlahového topení – podlahové topení ohřívá méně materiálu. Konstrukce podlahy
 • Snížení tepelných ztrát podlahového topení do podkladu – možnost zvýšení vrstvy tepelné izolace při stejné konstrukční výšce
 • Homogenní struktura – směs neobsahuje vzduchové póry což zaručuje max. efektivitu podlahového topení
 • Vynikající zatékavost -100% obalení rozvodů - podlahové topení má dokonalý přenos tepla z média do potěru a do prostoru
 • Již po 7 dnech je možno spustit podlahové topení a zahájit vysušování (u cementových hmot nejdříve po 21 dnech)
 • Znatelná finanční úspora nákladů za vytápění

Anhydrit snižuje tloušťku podlahy s podlahovým topením

Vysoká reálná pevnost v tahu za ohybu umožňuje zredukovat tloušťku anhydritové podlahy nad rozvody podlahového topení na min. 35 mm (cementový potěr min. 45 mm). Tímto je dosaženo až 25 % snížení objemu hmoty vyhřívané podlahovým topením.  Je-li doba prohřátí cementového potěru (betonové mazaniny) cca 3,5 hodiny, pak u anhydritového potěru AnhyLevel činí tato doba pouze cca 1,5 hodiny. Tím je výrazně zkrácena doba plného výkonu tepelného zdroje pro podlahové topení a je lépe využita činnost tepelných čidel pro regulaci systému podlahového topení.

Podlahové topení a potěry - doba prohřátí

ohřev podlahového topení s anhydritem ohřev podlahového topení s betonem

Anhydritový potěr AnhyLevel - doba
prohřátí cca 1,5 hodiny

Tradiční cementový potěr - doba
prohřátí cca 3,5 hodiny

tloušťka anhydritu na podlahovém topení tloušťka betonu na podlahovém topení

Anhydrit snižuje tepelné ztráty podlahového topení

Ušetřenou výšku vrstvy potěru anhydritové podlahy AnhyLevel je možno využít k navýšení tloušťky izolace a tím  výrazně snížit ztrátu tepelné energie v důsledku ochlazování podlahového topení spodní konstrukcí. Oproti tradiční podlahové betonové mazanině je tloušťka litého potěru snížena o cca 1,5 cm.

Snížení ztrát tepelné energie do podkladu se projeví ve značné úspoře nákladů za provoz podlahového topení.

izolace podlahového topení s anhydritem

Snížení ztrát tepelné energie se projeví ve značné úspoře nákladů za vytápění podlahovým topením.

izolace podlahového topení s betonem

Podlahové topení - předávání tepla

Vysoká konzistence (tekutost) a způsob zpracování podlahových litých potěrů zajišťují dokonalou hutnost bez obsahu vzduchových pórů, které zpomalují postup tepla v podlahovém potěru. Velký obsah vzduchových pórů je běžný u tradičních cementových potěrů a podlahových betonových mazanin, kde rozvody podlahového topení nedovolují směs řádně mechanicky zhutnit. Konzistenci cementových směsí sice lze zvýšit použitím plastifikátorů, avšak se zvyšujícím se množstvím dochází k výraznému zhoršení zpracovatelnosti - směs je lepivá.

Dokonalou zatékavostí směsi Anhylevel jsou rozvody podlahového topení 100% obaleny a přenos tepla z topného media do potěru je bez ztrát a zpomalení - nedochází k vyhřívání vzduchových dutin okolo rozvodů podlahového topení. Tradiční cementové potěry toto neumožňují a omezená plocha k předání tepla z podlahového topení do potěru způsobuje nutnost delšího plného výkonu tepelného zdroje.

Podlahové topení - obalení topných rozvodů

podlahové topení detail s anhydritem

AnhyLevel

podlahové topení a anhydit
podlahové topení detail s betonem

Cementový potěr s plastifikátorem

podlahové topení a beton

Podlahové topení a spolehlivost podlahy

Anhydritový potěr na podlahovém topení umožňuje díky vysoké kvalitě povrchu přímou pokládku podlahové krytiny - nejčastěji dlažby. Je-li na podlahové topení použit cementový potěr (podlahová betonová mazanina), je nutno počítat s přirozeným kroucením potěru nebo s horší zpracovatelnosti a kvalitou povrchu (při pokládce pohyb systémových desek podlahového topení, nadmíra plastifikátoru, zručnost řemeslníků). To přináší potřebu dodatečného dorovnání povrchu  podlahy např. samonivelační stěrkou. V tomto případě ovšem vzniká nebezpečí vzniku poruch při provozu podlahového topení, kdy každý materiál vykazuje jinou teplotní roztažnost nebo smrštění (anhydrit, cementový potěr, samonivelační stěrka, lepidlo, dlažba). Nejčastější nebezpečí je odskočení samonivelační stěrky.

Podlahové topení -  porucha vyrovnávací samonivelační stěrky

Je-li dlažba pokládána na nerovný podklad, je nutno provádět dodatečné vyrovnání lepidlem. Tím ovšem vznikají mezi dlažbou a potěrem vzduchové mezery a teplo podlahového topení není v dostatečné míře předáváno do prostoru. Navíc jakékoliv dynamické zatížení dlažby (např. úzkými podladky dámských bot) znamená vznik prasklin.

samonivelační stěrka na podlahovém topení

Podlahové topení - praskliny dlažby na nerovném povrchu

podlahové topení dlažba

Závěr

Podlahové topení přímo vyžaduje co nejjednodušší podlahovou skladbu (sendvič) pro celkovou spolehlivost celé podlahy. To při dnešních požadavcích a možnostech zaručuje takřka pouze použití moderních podlahových směsí, jako jsou anhydritové podlahy AnhyLevel.

Je-li systém podlahového topení realizován v trvale vlhkých provozech (např- u bazénů), lze anhydritovou podlahu AnhyLevel nahradit cementovým litým potěrem CemLevel.