Přeskočit na navigaci

Anhylevel - lité podlahy

Lité podlahy vs. tradiční potěry

Pokud stojíte před rozhodnutím, jaký zvolit potěr pro realizaci spolehlivé podlahy, tak se Vám níže pokusíme vysvětlit několik základních rozdílů mezi anhydritovým potěrem a klasickým cementovým potěrem. V dnešní době se totíž nerozlišují materiály na dobré a špatné, ale na materiály snadno a spolehlivě zpracovatelné, nebo hůře a s rizikem.


Výroba lité podlahy ANHYLEVEL

 

Lokální výroba potěru

Lité podlahy (potěry) CEMEX jsou vyráběny na moderních automatizovaných, počítačem řízených betonárnách a vyrábí se pouze z vybraných surovin, jejichž kvalita je přísně sledována. Kvalita těchto litých podlah je tak zaručena, neměnná a garantovaná.

 

Výroba tradičních cementových potěrů (betonových potěrů) probíhá často přímo na staveništi pouze z dostupných surovin. Tyto suroviny většinou nejsou díky jemné zrnitosti, nebo vysokému obsahu jílu vhodné k výrobě pevnostních potěrů. Způsob dávkování a použité suroviny tak mají za následek velmi kolísavou kvalitu a vznik problémů a poruch.

lité podlahy CEMEX   lité podlahy - nevhodná výroba

Doprava směsi pro lité podlahy

 

Doprava betonového potěru

AnhyLevel je na stavbu dovážen autodomíchavači jako hotová směs lité podlahy. Vysoké kvalitě  lité podlahy přispívá právě způsob transportu, kdy je směs důkladně promíchána.  

 

Na stavbu je nutno samostatně dovážet jednotlivé komponenty a zajistit prostor pro uskladnění, což je náročné nejen finančně, ale i organizačně. Při použití lité podlahy odpadají veškeré výrobní procesy na stavbě.

lité podlahy doprava   lité podlahy omezují dopravu jednotlivých surovin

Manipulace se směsí lité podlahy

 

Manipulace s betonovým potěrem

Na místo pokládky je směs pro lité podlahy dopravována pomocí mobilních šnekových čerpadel s kapacitou 14 m3/hod. Čerpání lité podlahy AnhyLevel je možno provádět až do vzdálenosti 180 m nebo do výšky cca 30 podlaží.

Transport lité podlahy AnhyLevel je proto snadný, fyzicky nenáročný a vlastně nevyžadující personál stavby. Stavba není omezována, znečišťována a nedochází k poškozením na dalších konstrukcích.

 

Tradiční betonový potěr běžné konzistence (S1 nebo S2) je nutno na místo pokládky dopravovat pomocí stavebních koleček apod., což vyžaduje zvýšené úsilí a dostatek personálu. K transportu do vyšších podlaží je nutný výtah, nebo jiné zařízení.  Tímto druhem transportu však vzniká znečištění stavby, poškození okolních konstrukcí a výrazné omezení komunikačních cest stavby. To všechno při použití lité podlahy odpadá

lité podlahy čerpánílité podlahy hadice   lité podlahy kolečka nepotřebujílité podlahy nevyžadují dopravní zařízení

Pokládka lité podlahy

 

Pokládka betonového potěru

Vysoká konzistence lité podlahy - tekutost a samonivelační schopnost umožňuje velmi snadnou a rychlou pokládku. Po nalití směsi je lehkým pohybem natřásací latě provedeno vyrovnání. Odpadá hutnění, zahlazení a celá pokládka probíhá ve stoje. Díky takto snadnému zpracování lze realizovat pomocí lité podlahy AnhyLevel i více než 1000 m2/den ve velmi vysoké a stálé kvalitě.

 

Betonový potěr doporučené konzistence vyžaduje zvýšené úsilí při pokládce a vyrovnání. Dosažení roviny je prováděno v poloze na kolenou, což je značně namáhavé a nepohodlné. S únavou přirozeně klesá výkonnost i kvalita prováděné práce a zvyšuje se nebezpečí následné nutnosti úprav povrchu. Při dostatečném počtu pracovníků lze pomocí tradiční technologie realizovat cca 200 m2 /den, což je nesrovnatelně méně než u lité podlahy.

rovnání lité podlahy   srovnání lité podlahy je snašší

Vyztužování lité podlahy

 

Vyztužení betonových potěrů

Lité podlahy AnhyLevel se provádí bez jakéhokoliv vyztužování díky své pevnosti v tahu za ohybu, již dosahují i při běžném použití na stavbách. Tím je dosaženo časové i finanční úspory projevující také ve výsledné kvalitě a spolehlivosti finální lité podlahy.

 

Při běžné pokládce tradičních betonových potěrů je prováděno nedostatečné, nebo žádné hutnění. Tím dochází k razantnímu snížení  pevnosti v tlaku až o 90% (!!!), pevnost v tahu za ohybu klesá cca na 1/3. Proto je takřka nevyhnutelné vyztužovat tradiční potěry armovací sítí. S vyztužováním však souvisí vysoké riziko poruch z důvodu nevhodného umístění výztuže, které tak nemá možnost převzít působící síly. Současné náklady za výztuž, její dopravu, manipulaci a zpracování se výrazně projevují do finální ceny, což nutí dodavatele k často nevhodným úsporám při realizaci. Náklady za  výztužení činí cca 1/3 až 1/4 ceny lité podlahy.

lité podlahy nevyžadují výztuž   lité podlahy odstraňují problémy s vyztužením

Dilatace lité podlahy

 

Dilatace betonových potěrů

Lité podlahy ANHYLEVEL vynikají svou objemovou stálostí - smrštění je takřka nulové (0,03 mm/m) a min. ovlivněno dalšími faktory. Z tohoto důvodů není nutno provádět dilatace až do plochy podlahy 600 m2.

 

Všechny materiály obsahující jako pojivo cement vykazují vysoké smrštění při zrání (0,7 až 2,5 mm/m). Velikost smrštění je ovlivněno mnoha faktory: kvalitou použitého cementu, použitým kamenivem, obsahem záměsové vody, způsobem ošetřování i tloušťkou vrstvy. Proto je nutno provádět tzv. smršťovací spáry. U cementových potěrů by neměl být dilatační úsek delší než 6 m (max. plocha 36 m2), doporučeno je však pouze 3x3 m.  To samozřejmě přináší nutnost přípravy, nebo dodatečné provedení smršťovacích spár, jenž je nutno provést technologicky správně.

lité podlahy bez dilatací   lité podlahy nepotřebují smršťovací spáry

Dilatace se provádí u lité podlahy pouze za specifických podmínek.

 

Dilatační spáry je nutno následně ošetřit (výplň, dilatační profil) a přenést do dalších připojených vrstev.

dilatace lité podlahy   lité podlahy minimalizují potřebu dilatací

Tloušťka lité podlahy

 

Tloušťka betonového potěru

Minimální objemové změny a vlastnosti lité podlahy ANHYLEVEL umožňují snížení tloušťky až o cca 40 % oproti betonovým potěrům. Přínos je v menší spotřebě směsi, dopravě a manipulaci s menším množstvím materiálů. Cenově i technologicky se tím stávají lité podlahy na bázi anhydritu a alfasádry ekonomicky přínosnější.

 

Betonový potěr vykazuje vysoké smrštění při zrání, tím vznikají v různých vrstvách rozdílné napětí, které se při nedostatečné tloušťce vrstvy projevují vznikem trhlin nebo nadměrnou deformací. Doporučená tloušťka pro dosažení max. normové odchylky nerovnosti je  proto min. 50 mm při dilatačním poli 3x3m

tloušťka lité podlahy   lité podlahy tuhnou rovnoměrně

Povrch lité podlahy

 

Povrch tradičního potěru

Samonivelační vlastnost lité podlahy, objemová stálost a způsob zpracování zaručuje dokonale rovný povrch, na něhož lze přímo pokládat většinu podlahových krytin. Lité podlahy není třeba při zrání ošetřovat a okolní podmínky nemají tak výrazný vliv na rovinnost povrchu jako u betonových potěrů. V případě lepených podlahových vrstev je nutné pouze lehké přebroušení povrchu lité podlahy. Sádrové lité podlahy AlfaLevel není potřeba brousit vůbec.

 

Výrazné objemové změny betonových potěrů (mazanin) způsobují „miskovité“ kroucení. Velikost této deformace je závislá na okolních podmínkách (teplota a vlhkost) a způsobu ošetřování. Velmi často je proto nutné provádět dodatečné vyrovnání např. cementovou samonivelační stěrkou, což zvyšuje náklady a prodlužuje dobu realizace. Každá další vrstva také zvyšuje riziko vzniku dalších problémů a závad.

povrch lité podlahy   lité podlahy se nekroutí

Lité podlahy ve vlhkých prostorách

 

Betonový potěr ve vlhku

Použití anhydritové lité podlahy AnhyLevel není vhodné do prostor s trvalým působením vlhkosti (okolí bazénů, sauny, prádelny, závodní kuchyně , garáže atd.) a do exteriéru. V bytové výstavbě lze AnhyLevel aplikovat  do místností s vyšší krátkodobou vlhkostí (koupelny, WC, kuchyně). Pro trvale vlhké prostory doporučujeme lité podlahy CemLevel.

 

Betonové potěry je možné aplikovat ve vlhkých prostorech bez výrazných omezení. Obecně je ovšem také doporučeno ošetřit povrch ochranou proti vlhkosti (exterier-degradace mrazem, interier-vznik plísní pod dlažbou).

lité podlahy cementová   anhydritová lité podlahy nejsou vhodné do exterieru

Lité podlahy a podlahové topení

 

Podlahové topení a betonový potěr

Použitím lité podlahy AnhyLevel a AlfaLevel je redukovaná tloušťka vyhřívaného potěru o cca 25%. Ušetřenou výšku je navíc možno využít k navýšení tloušťky izolace a tím snížit tepelné ztráty do podkladu. Vysoký stupeň konzistence lité podlahy (tekutost) umožňuje 100% obalení topných rozvodů a tím zabezpečit dokonalý přenos tepla do ohřívaného materiálu. Tradiční betonové potěry obalí max. 50-60% plochy topných rozvodů. Konzistencelité podlahy také zajišťuje homogenitu směsi bez obsahu pórů a dutin, které jsou ve značném množství v betonových potěrech, neboť je není možno dostatečně hutnit.

Kombinací těchto faktorů je u lité podlahy výrazně zkrácena doba zahřátí na provozní teplotu (až o 1/2 času oproti tradičním cementovým potěrům) – není nutno zahájit vytápění s velkým předstihem, zdroj tepla pracuje na maximální výkon kratší dobu, efektivita dnešních moderních kotlů je maximálně využita.

 

Tradiční betonový potěr je v dnešní době nevyhovující a překonaný způsob řešení v interiéru budov. Vykazuje vysokou pórovitost, nedokonalé obalení topných rozvodů, nutnost vyšší krycí vrstvy apod. Vlastnosti tradičního cementového potěru se projevují vyšší spotřebou energie k vytápění. Jediným spolehlivým řešením použití potěru na cementové bázi pro podlahové topení je litý cementový potěr CemLevel, jenž eliminuje negativní faktory tradičních potěrů.

Více informací o anhydritu na podlahovém topení

   
hutnost lité podlahy   hutnost betonového potěru